Home

Nevruz Bayramınız kutlu olsun

Nevruz Bayramı    Nevruz/Yenigün

Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.

Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.

Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

Mali Bilgi Aktarım Kanunu Bilgilendirme Toplantısı

OECD ülkerini kapsayan ve mali bilgileri aktarmayı öngören yasa 1.1.2018 tarihinde uygulamaya konulmuştur.
Buna göre Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de elde ettikleri gelirleri ve diğer bilgileri kendilerinin haberi olmadan örneğin Almanya makamlarına aktarılabilecektir. Konuyla ilgili kamuoyunda tedirginlik ve bilgi eksikliği bulunmaktadır.
Hükümet konuyla ilgili yeterli bir açıklama yapmamakta, insanlarımız zor durumdadır. Konu hakkında CHP Berlin Birliği olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere düzenlediğimiz toplantımıza sizi ve çevrenizi davet ediyoruz.

YER:THEATER 28    Prinzenallee 33, 13359 Berlin

Tarih: 21.01.2018   Pazar Saat 15.00 -18.00

ARTIK YETER DEMOKRASI ISTIYORUZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ  81 İL ORTAK BASIN AÇIKLAMASI    12.01.2018

Değerli Basın Mensupları,

Ülkemiz on sekiz aydan bu yana OHAL rejimi ile yönetilmektedir. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini almıştır.

Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana, darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar genişletilerek derin çukurlar haline getirilmektedir.

İktidara gelirken OHAL’i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL’den beslenen ve bir baskı rejimini KHK’lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden hızla uzaklaşılırken, OHAL altında gidilen referandum da mühürsüz seçim olarak tarihe geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir. Hükümetin baskıları tüm kurumları sarmıştır. Parlamenter demokrasiye karşı girişilen harekâtın usulsüzlükleri, Anayasayı yok sayan kararlarla sözde tescil edilmiştir. Türkiye’de Anayasa fiilen lağvedilmiş, hukuk askıya alınmıştır. Yemin ettikleri Anayasa’yı savunmak yerine cübbelerini iliklemeye çalışan kimi yüksek yargı mensupları ile birlikte, OHAL kanunsuzlukları adeta zor kullanılarak resmileştirilmiştir.

CHP BERLIN ARTIK YETER DEDI

CHP BERLIN BIRLIGI   Berlin de Kottbusser Tor da "artik Yeter" diyerek bır basın bildirisi ile  tepkisini dile getirdi.

Es reicht! YETER!

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DER PROVINZVERBÄNDE DER CHP

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Presse, Funk und Fernsehen,

Unser Land wird seit 18 Monaten mit einem Ausnahmezustandsregime regiert. Der nach dem am 15. Juli 2016 gescheiterten Putschversuch eingeführte Ausnahmezustand hat sich in einen gegen die Demokratie, Menschenrechte und jegliche Freiheiten gerichteten Putsch verändert.

Der Ausnahmezustand hat sich, entgegen der eigentlichen Begründung, gegen Putschisten vorzugehen, in eine Richtung geändert, mit dem jegliche Oppositionelle eingeschüchtert werden. Die AKP-Regierung beschäftigt sich nicht mit den Putschisten, sondern versucht die demokratischen Kräfte, die sich gegen einen Ein-Mann-Regime einsetzen, zu bekämpfen. Der Umfang der Repressalien wird jeden Tag erweitert und unabhängig von ihrer politischen Ideologie, werden weite Teile der Bevölkerung als Terroristen abgestempelt. Die Bevölkerung wird dadurch weiter gespalten.

Als AKP an die Regierung kam, wollte sie den Ausnahmezustand abschaffen. Heute nutzt sie diesen aus, um mit Dekreten das Land repressiv zu regieren. Mit dem, unter Ausnahmezustand durchgeführten Referendum, genannt auch „Referendum ohne Siegel“, wurde der Volkswillen völlig untergraben. Der Druck der Regierung umfasst alle Bereiche der Institutionen. Das Vorgehen gegen die parlamentarische Demokratie und die praktische Aufhebung der Verfassungsmäßigkeit sind heute Realität.

Die AKP-Regierung versucht, das Unrecht, zur Normalität zu erklären. Dies geschah in dieser Form nicht einmal beim Militärputsch vom 12. September 1980. Über hunderttausende Menschen, die mit dem Putschversuch nichts gemein haben, wurden aus dem Staatsdienst entfernt und verhaftet. Der Ausnahmezustand wurde und wird ausgenutzt, um gegen Oppositionelle vorzugehen und sie zu bestrafen. Viele kritische Journalisten, Politiker und Akademiker, der Gülen-Terrororganisation (FETÖ), die in der Vergangenheit durch deren Verschwörung, in Zusammenarbeit mit der heutigen Regierung, zu Unrecht bestraft worden waren, werden heute beschuldigt, FETÖ-Anhänger zu sein.

Die Dekrete des Ausnahmezustandes sind heute ein Damokles-Schwert gegen alle, die ihre Stimme gegen Unrecht erheben wollen. Die Dekrete haben ihren Rahmen überschritten. Neben den, die demokratischen Rechte einschränkenden Beschlüssen, werden durch die Dekrete mittlerweile Entscheidungen zu allen Lebensbereichen, wie z.B. Winterreifenverordnung oder Regelung über Epilationszentren, getroffen, die eigentlich in der Verantwortung des Parlaments liegen. Die Regierung freut sich über Verbote von demokratischen Organisationen, Schließung von Zeitungen und Zeitschriften, da sie damit ihre repressive Politik weiter zementieren kann.

In so einer Situation versucht die Republikanische Volkspartei die Grundprinzipien und Werte der Republik zu verteidigen, gegen die repressive Politik der Regierung zu kämpfen  und sich für die parlamentarische Demokratie und für Freiheiten einzusetzen.

Im Bewusstsein als Gründerpartei der Türkei wird die CHP alles tun und sich dafür einsetzen, damit die Türkei nicht zu einer, von der ganzen Welt abgekoppelten, Diktatur umgewandelt wird.

Wir rufen alle gesellschaftlichen Gruppen, von der Arbeitswelt bis zu der Zivilgesellschaft, von der Arbeiterschaft bis zur Justiz, von den Medien bis zur Bildungsinstitutionen auf, an der am 15. Januar in Ankara stattfindenden Forum gegen Ausnahmezustand teilzunehmen. An diesem Treffen werden sich alle versammeln, die sich gegen einen Ein-Mann-Regime aufstellen, und die sich für Demokratie einsetzen werden.

Wir fordern von der Regierung die Aufhebung des Ausnahmezustandes, die die Ausnahmesituation zu einer Normalität machen will.

Es reicht! YETER!

Wir wollen Demokratie!